İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ve KULLANILABİLİRLİK
DERS PROGRAMI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

DERS BİLGİLERİ
Ders Başlığı: İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik
Kredi Sayısı: 3 (3+0)
Ön Koşul: Yok

ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLERİ
Ad-Soyad: Dr. Yavuz İNAL
E-Posta: yavuz.inal@tubitak.gov.tr
Web Sitesi: www.yavuzinal.com 

DERSİN TANIMI
İnsan Bilgisayar Etkileşimi kullanıcıların ihtiyaçları dâhilinde en uyumlu ve anlamlı bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Bilgisayar bilimleri, psikoloji, bilgi bilimleri, ergonomi, sosyoloji, grafik tasarım ve eğitim gibi farklı disiplinleri de içerisinde barındıran İnsan Bilgisayar Etkileşimi, bireysel olarak kişilerin ve grupların sosyal ve psikolojik anlamda ihtiyaç, tutum, yetenek, kişilik ve isteklerini dikkate alarak çalışmalar yürütür.
Bu bağlamda, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik dersi katılımcılara bu alan ile ilgili güçlü bir altyapı sunmayı ve bilgisayar uygulamalarının tasarımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile insan faktörünü dikkate alma süreçlerini aktaracaktır. Ders, teknik içeriğine ek olarak, konunun psikolojik ve sosyal yönlerine de ağırlık vermektedir. Gerçek yaşam hikâyeleri ve örneklerini de katılımcılarla paylaşarak, pratikte elde edecekleri bilgiler ile somut pratikleri birleştirerek, dersten maksimum seviyede verim almaları amaçlanmaktadır.

DERS HEDEF ve BEKLENTİLERİ
Bu ders kapsamında katılımcılar kendileri için gerekli olan bilgisayar arayüzünü anlama, tasarlama, kullanma, değerlendirme ve kullanılabilirliğini öngörme konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Bu dersin sonunda;

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Konu anlatımı, Sunum, Tartışma, Araştırma, Kaynak Tarama

DERS POLİTİKA ve İLKELERİ
Derse Devam İlkesi: Katılımcıların tüm derslere katılması beklenmektedir. Her ders içerisinde yoklama alınacaktır.
Aşırma İlkesi: Farklı kaynaklardan alınan bilgilerin kullanılmasında çok dikkatli olunması gerekmektedir. Referans gösterilerek hangi kaynaktan alındığı açık olarak belirtilmelidir.
Derse Geç Girme İlkesi: Öğretim elemanı derse başladıktan sonra derse girmeyiniz. Ara verilmesini bekleyiniz.
Sorumlulukların Yerine Getirilmesi İlkesi: Ders kapsamında istenilen “Haftalık Sunumlar”, “Tartışmaya Katılım” ve “Dönem Sonu Projesi” sorumluluklarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
İletişim İlkesi: Katılımcılar ile iletişim e-posta üzerinden yürütülecektir. Dolayısıyla, katılımcıların e-postalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve e-posta değişikliklerini bildirmeleri gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME
Haftalık Sunumlar: % 40

Tartışmaya Katılım: % 10 Araştırma Projesi: % 50

İLGİLİ BAĞLANTILAR

DERS KAYNAKLARI
Konu 1

Konu 2

KAYNAK DOKÜMANLAR
- Xerox Sezgisel Ölçüm Aracı indir.
- Proje Ön Rapor Şablonu indir.
- Xerox Kontrol Listesi indir.
- Proje Rapor Şablonu indir.

HAFTALIK PROGRAM

 

KONU 1

KONU 2

ETKİNLİK

Hafta 1

Tanışma - Dersin Tanıtımı

 

Hafta 2

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Tarihçesi ve Önemi

 

Hafta 3

İnsan (Ch 1) - Mehmet

Arayüz, Etkileşim ve Kullanılabilirlik - İsmail

Xerox Sezgisel Ölçüm Aracı İncelemesi

Hafta 4

Bilgisayar (Ch 2) - Sedat

İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Bilgisayar - Bilgi

Kamu İnternet Sitelerinin Belirlenmesi

Hafta 5

Etkileşim (Ch 3) - Melih

İnsan Bilgi Etkileşimi, Bilişsel ve Duyusal Sınırlar - Muhammet Emin

İnternet Siteleri için Görevlerin Belirlenmesi

Hafta 6

Kullanılabilirlik Mühendisliği

 

Hafta 7

Paradigmalar

 

Hafta 8

Etkileşim Tasarımı Temelleri (Ch 5) - Erkan

 

Hafta 9

Tasarım Kuralları (Ch 7) - Ali Engin

Etkileşim Tasarımı Özellikleri ve Süreçler: İhtiyaçlar, Teknoloji, Tasarımcının Bakışı - Caner

Dönem Sonu Projesi Ön Raporunun Sunulması

Hafta 10

Kullanıcı Desteği (Ch 11) - Yunus

 

Hafta 11

Yeni Teknolojiye Karşı Kullanıcı Direnci

 

Hafta 12

Değerlendirme Teknikleri (Ch 9) - Hanife

Kullanılabilirliğin Değerlendirilmesi - Derya

 

Hafta 13

Bilişsel Modeller ve Çok Biçimli Algısal Arayüz

 

Hafta 14

 

Dönem Sonu Projelerinin Sunumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE GRUPLARI

 

Grup Üyeleri

Bakanlık Adı

Görevi

Grup 1

Derya Akkaya –
Hanife Göker

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

1. Bakanlığın Teşkilat şemasını bulunuz.
2. Bakanlığın gerçekleştirdiği bilişim projelerinden e-kütüphane uygulaması hakkında bilgileri bulunuz.
3. 2010 – 2014 Dönemi Stratejik Planını bulunuz.
4. Evrak numarasına göre elektronik ortamda evrak sorgulayınız.
5. San-Tez programına başvuru yapma ekranını bulunuz.

Grup 2

Melih Karakaya –
Muhammet Emin Akçelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

1. Bakan sekreterinin telefon numarasını bulunuz.
2. Bilgi edinme başvuru formunu bulunuz.
3. Elektronik haberleşme kanununu bulunuz.
4. Ankara'da yol çalışmaları nerelerde yapılmaktadır?
5. Telefonum çalındı ne yapmalıyım?

Grup 3

Sedat Hakyemez –
Mehmet Sevri

Milli Eğitim Bakanlığı

1. BİDB Ağ Yönetimi şubesinin görevlerini bulunuz.
2. İtalya Hükümeti burs sınavını kazanan adayların listesi bulunuz.
3. 1990 yılında görev yapmış bakanlık müsteşarlarının adlarını bulunuz.
4. Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün telefon numarasını bulunuz.
5. 2011 yılında Bakanlıkça yapılan 10 adet LCD monitör ihalesinin teknik şartnamesini bulunuz.

Grup 4

Ali Engin Şen –
 İsmail Arslan

Dışişleri Bakanlığı

1. Dışişleri Bakanlığı teşkilat kanununu bulunuz.
2. Bakanlığın teşkilat yapısını bulunuz.
3. Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamalarını bulunuz.
4. Uluslararası anlaşma metinlerine ulaşınız.
5. 2009 yılına ait bakanlık duyurularına ulaşınız.

Grup 5

Yunus Koyutürk –
Bilgi Özdemir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

1. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün özel bakım merkezlerini bulunuz.
2. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün vakıflar iletişim rehberini bulunuz.
3. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Kadın ve Eğitim İzleme Formu bulunuz.
4. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sosyal Hizmet Merkezi Görevli Personel Listesini bulunuz.
5. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmesini bulunuz

Grup 6

Erkan Şirin –
Caner Kısa

Gençlik ve Spor Bakanlığı

1. Nevşehir Spor İl Müdürlüğü Sayfasına erişiniz.
2. Spor Toto Süper Lig Puan durumuna erişiniz?
3. Gençlik Kamplarını bulunuz ve Kamp Başvuru Şartlarını öğreniniz.
4. Türkiye'deki Federasyonların tüm listesine erişiniz?
5. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu bulunuz.